Lista aktualności Lista aktualności

„Wyobraźmy sobie nietypowe przystanie w lesie"...

W dniu 16 listopada b.r. gościliśmy w Kopnej Górze uczestników projektu realizowanego przez Lokalną Grupę Działania - Puszcza Knyszyńska który nosi nazwą „Wyobraźmy sobie nietypowe przystanie w lesie"...

Projekt jest przedsięwzięciem polsko francuskim tak więc, obok przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania, partnerów z Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej oraz z Nadleśnictwa Żednia mieliśmy przyjemność powitać na naszym terenie gości z Francji reprezentujących GAL Haute Lande Armagnac, Park Regionalny Landes de Gascogne oraz stowarzyszenie Foret d’Art Contemporain.

Idea projektu wiąże się z rozwojem turystyki na obszarze Puszczy Knyszyńskiej i zakłada poszukiwanie  oryginalnych, innowacyjnych metod edukacji ekologicznej oraz sposobów relaksu w harmonii z przyrodą przy jednoczesnej ochronie jej przed antropopresją. Celem jest stworzenie oryginalnej oferty pobytu w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe. Zadaniem zaproszonych do udziału w projekcie Nadleśnictw  Supraśl, Żednia, Waliły i Czarna Białostocka było wytypowanie i zaprezentowanie miejsc odpowiednich do usytuowania obiektów sztuki nowoczesnej pełniących jednocześnie funkcje użytkowe (obserwatorium przyrody: obiekt krótkotrwałego przebywania turysty) oraz rzeźb.

Podczas spotkania w Kopnej Górze zaprezentowaliśmy naszym gościom to co mogłoby się stać inspiracją dla twórców uczestniczących w projekcie, m.in. niestandardowe działania na rzecz społeczeństwa realizowane przez nasze nadleśnictwo. Należą do nich m.in. pokazane podczas spaceru w części terenowej spotkania Arboretum, miejsca związane z odkrywaniem i upamiętnianiem lokalnej historii (cmentarz wojenny żołnierzy 1831 roku, muzeum historyczne, leśna galeria rzeźby) czy też zagospodarowanie turystyczne polany w Kopnej Górze.