Lista aktualności Lista aktualności

Afrykański pomór świń

Rozporządzenie Wojewody i materiały szkoleniowo-informacyjne dla myśliwych i leśników

Wojewoda Podlaski podpisał 27 lutego 2014 r. nowe Rozporządzenie (Nr 3/2014) uchylające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na obszarze przekraczającym obszar jednego powiatu

Traci moc rozporządzenie Nr 2/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 20.02.2014 r.

***

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokółce decyzją z dnia 29.04.2014 nr PIW/114/CH-50/2014, wydanej na wniosek Nadleśnictwa Supraśl wyraził zgodę na wykonywanie polowań na dziki w obwodach łowieckich nr 140 oraz 159. Zezwolenie dotyczy odstrzału ściśle określonej ilości zwierząt w terminie 1.05-1.06.2014