Lista aktualności Lista aktualności

KOMUNIKAT

Nadleśnictwo Supraśl informuje, że w rezerwacie Krasne rozpoczęto prace polegające na ścince drzew zagrażających bezpieczeństwu publicznemu. Są to drzewa martwe, pochylone, drzewa z naderwanym przez wiatr systemem korzeniowym zlokalizowane wzdłuż dróg publicznych, szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych. W najbliższym czasie podobne cięcia prowadzone będą w rezerwacie Jałówka

Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przemieszczającym się drogami i szlakami biegnącymi przez obszary leśne jest obowiązkiem zarządcy terenu - Nadleśnictwa Supraśl. Prowadzone i planowane działania posiadają pisemną akceptację Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Wszelkie prace prowadzone przez nadleśnictwo w rezerwatach przyrody wynikają bezpośrednio z zapisów zawartych w planach ochrony rezerwatów, zadań ochronnych bądź z decyzji wydanych przez regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Mieszkańców i turystów odwiedzających Nadleśnictwo Supraśl przepraszamy za możliwe utrudnienia.