Lista aktualności Lista aktualności

Rok po huraganie

Tyle czasu minęło od dnia w którym potężny żywioł spustoszył wielkie połacie Puszczy Knyszyńskiej. Nadleśnictwem które najbardziej ucierpiało było Nadleśnictwo Supraśl.

Uprzątnięcie powalonych i połamanych drzew czym zajmowaliśmy się przez długie miesiące to tylko początek powrotu puszczy do normalności. Dziś trzeba walczyć z gradacją kornika który zaatakował osłabione drzewostany, trzeba też myśleć o odnowieniach, przywróceniu lasu w miejscach gdzie został zniszczony.

Klęski powodowane przez huragany mają swoją specyfikę. Naukowcy i leśnicy którzy badają takie wydarzenia wciąż gromadzą wiedzę związaną nie tylko z przebiegiem samych zjawisk ale także ich wpływem na leśne ekosystemy, opracowują metody prowadzące do przezwyciężenia skutków katastrofy. Swoją wiedzą dzielili się podczas niedawnej konferencji w Supraślu, którą zorganizował Wydział Gospodarowania Ekosystemami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.  Poza leśnikami z puszczańskich nadleśnictw uczestniczyli w niej naukowcy z warszawskich i krakowskich ośrodków.

Zagadnienia jakie podnoszone były w referatach dotyczyły m.in. oceny huraganu jako czynnika ekologicznego, metod odnawiania terenów pohuraganowych w zależności od warunków siedliskowych oraz postępowania hodowlanego w kolejnych latach. Jeden z referatów poświęcony był wieloletnim badaniom w Puszczy Białowieskiej nad tempem i kierunkami naturalnych procesów regeneracyjnych na powierzchniach zniszczonych przez huragan.

Po zakończeniu części kameralnej uczestnikom konferencji  zaproponowano część terenową, której gospodarzem było Nadleśnictwo Supraśl. Podczas wyjazdu zaprezentowaliśmy kilka powierzchni zniszczonych przez huragan. Wybrane przykłady ukazywały efekty różnych sposobów uprzątania powierzchni dotkniętych klęską a także zastosowane sposoby na  odwrócenia ich skutków, np. przez naturalny obsiew.