Lista aktualności Lista aktualności

DZIĘKUJEMY I ŻYCZYMY WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

W styczniu odeszli na emeryturę nasi długoletni pracownicy - Panowie Władysław Leszczyński i Mirosław Kisiel.

 

Pan Władysław Leszczyński odszedł na emeryturę po przepracowaniu 41 lat w Nadleśnictwie Supraśl. Pracę w nadleśnictwie rozpoczął w 1974 roku jako stały robotnik w brygadzie remontowej. Od 1979 roku przez trzy lata pracował na stanowisku cieśli, następnie przez 8 lat był gajowym, podleśniczym i przez 28 lat leśniczym.

Pan Mirosław Kisiel pracował w Nadleśnictwie Supraśl od 1972 roku, odszedł na emeryturę po przepracowaniu 46 lat. Pracę w nadleśnictwie podjął na stanowisku stażysty. Po dwóch latach został podleśniczym, a następnie awansował na leśniczego i  przez 4o lat pełnił tę funkcję.

 

Dorobkiem naszych emerytów jest trwały wkład w gospodarkę leśną Nadleśnictwa Supraśl. Na spotkaniu pożegnalnym, które odbyło się w dniu 5 lutego 2018 roku Nadleśniczy Bartosz Michał Bazela podziękował Panom Władysławowi Leszczyńskiemu i Mirosławowi Kisielowi za długoletnią służbę, przypomniał drogę zawodową i podkreślił ich osiągnięcia. W imieniu swoim i współpracowników wyraził wdzięczność za osobisty wkład, koleżeńskie podejście do obowiązków i tworzenie dobrej atmosfery w pracy. Obaj Panowie emeryci wspomnieli o licznych wydarzeniach i okolicznościach podczas swojej pracy. Nadleśniczy, Zastępca Nadleśniczego oraz Inżynierowie Nadzoru wręczyli naszym emerytom upominki i kwiaty w podzięce od zakładu pracy. Pracownicy wiedząc o upodobaniach i zainteresowaniach obu Panów kupili adekwatne do ich zainteresowań prezenty.