Lista aktualności Lista aktualności

Zakaz wstępu do lasu odwołany

Z dniem 27 maja b.r. odwołany zostaje zakaz wstępu do lasu na obszarze Nadleśnictwa Supraśl.

Niemniej prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na możliwość odłożonego w czasie ujawniania się zagrożeń. W przypadku zaobserwowania zagrożenia ze strony uszkodzonych drzew w pobliżu szlaków, ścieżek i innych miejsc użytkowanych turystycznie prosimy o zgłoszenie tego faktu do właściwego leśniczego lub biura Nadleśnictwa Supraśl.