Asset Publisher Asset Publisher

Rada Naukowo-Społeczna Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Knyszyńska

Tematem spotkania było zaprezentowanie działań hodowlano-ochronnych na obszarach objętych klęską po huraganową w Puszczy Knyszyńskiej w czerwcu 2016 roku.

Spotkanie rozpoczęto od przywitania wszystkich członków Rady oraz zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele Lasów Państwowych, samorządów, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów związanych z rejonem Puszczy Knyszyńskiej. Profesor dr hab. Andrzej Grzywacz podsumował działalność Rady. Następnie przedstawiona została koncepcja zagospodarowania obszarów po huraganowych w Puszczy Knyszyńskiej i działania Nadleśnictw objętych klęską huraganu – Supraśl i Żednia.

Ponadto przedstawiono realizację zadań i plany związane z gospodarką leśną, ochroną przyrody, turystyką i edukacją.

Uczestnicy spotkania udali się na lustrację terenową wybranej powierzchni leśnej w Nadleśnictwie Supraśl i każdy z nich posadził tam symboliczne drzewko.