Nadleśnictwo Supraśl Nadleśnictwo Supraśl

Siedziba Nadleśnictwo Supraśl
Nadleśnictwo Supraśl
85 71 31 550
85 7131 561

ul.Podsupraśl 8
16-030 Supraśl

Nadleśniczy
Jarosław Karpiuk
85 71 31 550
Zastępca Nadleśniczego
Tomasz Bozik
85 71 31 552 kom. 782620839
Główny Księgowy
Marta Wiszowata
85 71 31 554; kom. 782 620 088
Inżynier Nadzoru
Jerzy Rzepliński
85 71 31 557; kom. 603 635 274
Inżynier Nadzoru
Jarosław Ćwik
85 71 31 556; kom. 691 364 580
Sekretarz
Krzysztof Domalewski
85 71 31 555; kom. 691 754 256

Posterunek Straży Leśnej

Jarosław Krzywosz
St. strażnik leśny pełniący funkcję komendanta
Tel.: kom. 691 754 253
Tadeusz Kowalewski
Strażnik leśny
Tel.: kom. 782 620 833
Łukasz Dybikowski
Strażnik leśny
Tel.: kom. 697 710 373

Stanowisko d/s pracowniczych

Emilia Krasnopolska
St. referent d/s pracowniczych
Tel.: 85 71 31 541

Stanowisko d/s ochrony przyrody

Krzysztof Łaziuk
St. specjalista SL
Tel.: kom.782 620 848

Stanowisko d/s edukacji leśnej

Hanna Siekierska
St. specjalista SL ds. edukacji leśnej
Tel.: kom.691 912 123

Dział Gospodarki Leśnej

Joanna Domalewska-Rybij
Starszy specjalista SL d/s zagospodarowania lasu
Tel.: kom. 691 366 221
Ewa Poniatowska-Czaban
St. specjalista SL d/s stanu posiadania
Tel.: 85 71 31 559
Małgorzata Matuszewicz
Specjalista d/s hodowli lasu, nasiennictwa i szkółkarstwa
Tel.: kom. 782 620 832
Łukasz Popławski
Referent ds. ochrony lasu
Tel.: 85 71 31 559

Zespół Gospodarki Drewnem

Tomasz Zaremba
St. spec. SL d/s użytkowania lasu
Tel.: 85 71 31 560; kom.782 620 826
Krzysztof Sobolewski
St. spec. SL d/s sprzedaży drewna
Tel.: 85 71 31 560
Iwona Zinkiewicz
St. spec. SL d/s sprzedaży drewna
Tel.: 85 71 31 560; kom 782 620 177
Wiktoria Maria Sadowska
Referent d/s marketingu
Tel.: 85 71 31 560

Dział Księgowości

Karolina Zakrzewska
Księgowa
Tel.: 85 71 31 553
Marta Martonik
Księgowa
Tel.: 85 71 31 553
Magdalena Szalecka
Starszy Księgowy
Tel.: 85 71 31 558
Bożena Świtecka
Księgowa
Tel.: 85 71 31 553

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Anna Rutkowska
Specjalista d/s administracyjno-gospodarczych
Tel.: 85 71 31 556
Andrzej Baran
Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: 85 71 31 555
Irena Słyż
St. referent
Tel.: 85 71 31 550
Joanna Adamska
Starszy referent ds. zamówień publicznych
Tel.: 85 71 31 555; kom. 691 366 214
Barbara Aleksiejuk
Specjalista ds. promocji i rozwoju
Tel.: 85 71 31 557 kom. 691 366 216
Amanda Anna Burzyńska
Referent ds. pozyskania środków zewnętrznych
Tel.: 85 71 31 555