Nadleśnictwo Supraśl Nadleśnictwo Supraśl

Siedziba Nadleśnictwo Supraśl
Nadleśnictwo Supraśl
85 71 31 550 kom. 691 366 214
85 7131 561

ul.Podsupraśl 8
16-030 Supraśl

Nadleśniczy
Jarosław Karpiuk
85 71 31 550
Zastępca Nadleśniczego
Tomasz Bozik
85 71 31 552 kom. 782620839
Główny Księgowy
Marta Wiszowata
85 71 31 554; kom. 782 620 088
Inżynier Nadzoru
Jacek Bejm
85 71 31 557; kom. 604 272 938
Inżynier Nadzoru
Jarosław Ćwik
85 71 31 556; kom. 691 364 580
Sekretarz
Krzysztof Domalewski
85 71 31 555; kom. 691 754 256

Dział Gospodarki Drewnem

Joanna Domalewska-Rybij
ST. Specjalista SL d/s sprzedaży drewna
Tel.: Tel.: 85 71 31 560; kom. 691 366 221
Tomasz Zaremba
St. Specjalista SL d/s sprzedaży drewna
Tel.: Tel.: 85 71 31 560; kom. 782 620 826
Wiktoria Maria Sadowska
Referent
Tel.: Tel.: 85 71 31 560

Dział Gospodarki Leśnej

Krzysztof Sobolewski
St. Specjalista SL d/s użytkowania lasu
Tel.: Tel.: 85 71 31 559
Ewa Poniatowska-Czaban
St. Specjalista SL d/s stanu posiadania
Tel.: Tel.: 85 71 31 559
Małgorzata Matuszewicz
Specjalista d/s hodowli lasu, nasiennictwa i szkółkarstwa
Tel.: Tel. kom. 782 620 832
Krzysztof Łaziuk
St. Specjalista SL d/s ochrony przyrody
Tel.: Tel. kom. 782 620 848
Małgorzata Dybowska
Referent
Tel.: Tel.: 85 71 31 559

Posterunek Straży Leśnej

Jarosław Krzywosz
St. Strażnik leśny pełniący funkcję komendanta
Tel.: Tel.: kom. 691 754 253
Tadeusz Kowalewski
Strażnik leśny
Tel.: Tel.: kom. 782 620 833
Łukasz Dybikowski
Strażnik leśny
Tel.: Tel. kom. 697 710 373

Ośrodek Howodki Zwierzyny (OHZ)

Janusz Auchimik
leśniczy ds. łowiectwa
Tel.: Tel. kom. 782 620 825

Stanowisko d/s Pracowniczych

Emilia Krasnopolska
St. Referent d/s pracowniczych
Tel.: Tel.: 85 71 31 541

Dział Księgowości

Karolina Zakrzewska
Księgowa
Tel.: 85 71 31 553
Marta Martonik
Księgowa
Tel.: 85 71 31 553
Magdalena Szalecka
Starszy Księgowy
Tel.: 85 71 31 558
Bożena Świtecka
Księgowa
Tel.: 85 71 31 553

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Anna Rutkowska
Specjalista d/s administracyjno-gospodarczych
Tel.: 85 71 31 556
Andrzej Baran
Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: 85 71 31 555 kom. 782 620 851
Joanna Adamska
Starszy referent ds. zamówień publicznych
Tel.: 85 71 31 555
Barbara Aleksiejuk
Specjalista ds. promocji i rozwoju
Tel.: 85 71 31 557 kom. 691 366 216
Amanda Anna Burzyńska
Starszy referent
Tel.: 85 71 31 550 kom. 691 366 214
Marcin Matusiak
Referent
Tel.: 85 71 31 555 kom. 691 634 434
Aleksander Lickiewicz
Referent ds. budowlanych
Tel.: 85 71 31 555 kom. 691 630 641

Arboretum

Iwona Zinkiewicz
St. Specjalista SL d/s Arboretum
Tel.: Tel. kom. 782 620 177