Nadleśnictwo Supraśl Nadleśnictwo Supraśl

Siedziba Nadleśnictwo Supraśl
Nadleśnictwo Supraśl
85 71 31 550
85 7131 561

ul.Podsupraśl 8
16-030 Supraśl

Nadleśniczy
Bartosz Michał Bazela
85 71 31 551; kom. 691 230 756
Zastępca Nadleśniczego
Wojciech Świtecki
85 71 31 552; kom. 697 710 779
Główny Księgowy
Marta Wiszowata
85 71 31 554; kom. 782 620 088
Inżynier Nadzoru
Jerzy Rzepliński
85 71 31 552; kom. 603 635 274
Inżynier Nadzoru
Jarosław Ćwik
85 71 31 552; kom. 691 364 580
Sekretarz
Krzysztof Domalewski
85 71 31 555; kom.691 754 256

Posterunek Straży Leśnej

Jarosław Krzywosz
St. strażnik leśny pełniący funkcję komendanta
Tel.: 85 71 31 557; kom.691 754 253
Tadeusz Kowalewski
Strażnik leśny
Tel.: 85 71 31 557; kom. 782 620 833
Łukasz Dybikowski
Strażnik leśny
Tel.: 85 71 31 557; kom. 697 710 373

Stanowisko d/s pracowniczych

Emilia Krasnopolska
St. referent d/s pracowniczych
Tel.: 85 71 31 556
Emilia Nalewajko
Referent d/s pracowniczych
Tel.: 85 71 31 556

Stanowisko d/s łowieckich

Maciej Łukaszewicz
Leśniczy
Tel.: 85 71 31 541; kom.697 710 165

Stanowisko d/s ochrony przyrody

Krzysztof Łaziuk
St. specjalista SL
Tel.: 85 71 31 570; kom.782 620 848

Stanowisko d/s edukacji leśnej

Hanna Siekierska
Specjalista SL
Tel.: 85 71 31 571; kom.691 912 123
Barbara Aleksiejuk
Specjalista
Tel.: 85 71 31 570; kom. 691 366 216

Arboretum

Joanna Domalewska-Rybij
st, spec. SL p.o. Kierownika Arboretum
Tel.: kom. 691 366 221
Iwona Zinkiewicz
St. specjalista SL
Tel.: 85 71 31 570; kom. 782 620 177

Dział Gospodarki Leśnej

Wiesław Walczak
St. specjalista SL
Tel.: 85 71 31 559
Ewa Poniatowska-Czaban
St. specjalista SL d/s stanu posiadania
Tel.: 85 71 31 559
Małgorzata Matuszewicz
Specjalista d/s gospodarki drewnem
Tel.: 85 71 31 560
Tomasz Zalewski
St. specjalista SL d/s brakarskich
Tel.: 85 71 31 560; kom.782 620 847
Tomasz Zaremba
St. specjalista SL d/s użytkowania lasu
Tel.: 85 71 31 560; kom.782 620 826

Dział Księgowości

Karolina Zakrzewska
Księgowa
Tel.: 85 71 31 553
Marta Martonik
Księgowa
Tel.: 85 71 31 553
Magdalena Szalecka
Księgowa
Tel.: 85 71 31 558
Bożena Świtecka
Księgowa
Tel.: 85 71 31 553

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Anna Rutkowska
Specjalista d/s administracyjno-gospodarczych
Tel.: 85 71 31 556
Antoni Supronik
Specjalista d/s budowlanych
Tel.: 85 71 31 555
Irena Słyż
St. referent
Tel.: 85 71 31 550
Joanna Dziadel
Referent
Tel.: 85 71 31 555; kom. 691 366 214