Widok zawartości stron Widok zawartości stron

MONITORING WIZYJNY POSTERUNKU STRAŻY LEŚNEJ NADLEŚNICTWA SUPRAŚL

Grunty Nadleśnictwa Supraśl o powierzchni ok. 17 500 ha będące własnością  Skarbu Państwa, objęte są nadzorem mobilnych foto pułapek. Nadzór prowadzony jest w celu  zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywaniem innych zadań w zakresie ochrony mienia stosownie do przepisów ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. oraz Zarządzenia Nr 16/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Supraśl z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji systemu monitoringu wizyjnego Posterunku Straży Leśnej na terenie Nadleśnictwa Supraśl".

Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych, informujemy jednocześnie, iż Nadleśnictwo Supraśl, ul. Podsupraśl 8, 16 – 030 Supraśl jest ich Administratorem Danych.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Pozyskiwanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.